Nhà có anh rể vô duyên

Nhà có anh rể vô duyên

Tôi mới cưới chồng được 3 tháng, nhà chồng ở Sài Gòn. Vì chưa đủ điều kiện nên vợ chồng tô...